ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

   LUBLHA
 1  Untitled 4  
 icon24  
หมวดทางหลวงลับแล รับผิชอบทางหลวงหมายเลข   11  102  1041  1045
ทางหลวง
หมายเลข
หมายเลขควบคุม
รายละเอียดสายทาง
ระยะทาง(กม.)
ระยะทาง 2 ช่องจราจร (กม.)
ชนิดผิวทาง
11
0503
บึงหลัก - หนองน้ำเขียว
34.740
69.480
แอสฟัลท์
102
0102
ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง
17.800
22.126
แอสฟัลท
1041
0101
พระแท่น - ศรีพนมมาศ
5.367
5.367
แอสฟัลท
 
0102
ศรีพนมมาศ - อุตรดิตถ์
4.711
5.564
แอสฟัลท
1244
0100
อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ
8.873
17.746
แอสฟัลท
รวมระยะทาง
71.491 120.283